Rahandusministeeriumi Infotehnoloogiakeskus

Tööpakkumised 0 Asutusest Kontaktid Hanked Teabenõue ja dokumendid

Tööpakkumised

Hetkel ei ole ühtegi aktiivset tööpakkumist!

Kontaktid

Margus Noormaa

Direktor
671 3777
margus.noormaa@rmit.ee


Diane Drenkhan

Juhiabi-asjaajaja
671 3700
diane.drenkhan@rmit.ee

Annika Rokk

Riigihangete juht
671 3731
annika.rokk@rmit.ee


Meelis Riimaa

Arendusosakond
Osakonnajuhataja
671 3940
meelis.riimaa@rmit.ee

Urmas Järg

Teenuste osakond
Osakonnajuhataja ülesannetes
671 3740
urmas.jarg@rmit.ee

Aarne Vasarik

Hoolduse osakond
Osakonnajuhataja
671 3960
aarne.vasarik@rmit.ee


 

Teabenõue

Teabenõude saate vastavalt avaliku teabe seadusele meile esitada, kui soovite saada dokumenti või infot, mis on Rahandusministeeriumi Infotehnoloogiakeskusel juba olemas. Vastame 5 tööpäeva jooksul alates teabenõude registreerimisele järgnevast tööpäevast. Vajadusel võib seda pikendada 15 tööpäevani.

Teabenõudega võite küsida välja näiteks varasema kirja või tehtud otsuse. Kui aga küsite meie selgitusi või seisukohti, siis tuleb kirja alles koostama hakata ning sellisel juhul on tegemist selgitustaotlusega. Kui juhite meie tähelepanu mingitele probleemidele, siis olete esitanud märgukirja. Selgitustaotlusele ja märgukirjale vastamise tähtaeg on kuni 30 kalendripäeva vastavalt seda reguleerivale seadusele.

Kui Teie kirjale vastamine on teise asutuse pädevuses, edastatakse see vastavale asutusele ning teavitatakse sellest ka Teid.

Teabenõudele vastamiseks peab kiri või nõue võimaldama tuvastada selle edastanud isiku ning sisaldama tema kontaktandmeid.

Teabenõuete esitamise, eri päringuliikide ning teabenõuete täitmise nõude järgimise kohta leiab täpsemat infot Andmekaitse Inspektsiooni kodulehelt.

Lisainfo küsimiseks või teabenõude, selgitustaotluse ja märgukirja esitamiseks kasutage palun alljärgnevaid kontaktandmeid.

Dokumendid

Vastavalt avaliku teabe seadusele on asutuse dokumendiregister digitaalselt peetav andmekogu asutusse saabunud ja asutuses koostatud dokumentide registreerimiseks.

Dokumendiregistris registreeritakse:
- asutusele saabunud dokumendid ja asutusest väljasaadetud dokumendid hiljemalt saabumise või väljasaatmise päevale järgneval tööpäeval;
- asutuses koostatud ja allkirjastatud õigusaktid nende allakirjutamise või hiljemalt sellele järgneval tööpäeval;
- sõlmitud lepingud nende allakirjutamisele järgneval tööpäeval.

Asutuse dokumendihaldussüsteemis sisalduvatele elektroonilistele dokumentidele tagatakse juurdepääs avaliku dokumendiregistri kaudu, välja arvatud dokumentidele, mis avaldatakse Riigi Teatajas või mis on juurdepääsupiiranguga. Isikuandmeid sisaldavaid dokumente ning juurdepääsupiiranguga dokumentide registreerimisandmeid ei avalikustata, kui need võivad põhjustada juurdepääsupiiranguga teabe avalikuks tulemise. Tutvumaks paberdokumentide, juurdepääsupiiranguga või isikuandmeid sisaldavate dokumentidega, millele dokumendiregistri kaudu ligipääs puudub, palume esitada meile teabenõue. Teabenõue võimaldab tutvuda dokumendis sisalduva infoga avaliku teabe seaduses määratud ulatuses. Puhkuste ja lähetuste dokumentidega on võimalik tutvuda Riigitöötaja Iseteenindusportaali kinnitusdokumentide registris.

Avalik dokumendi register (ADR)